Szkoła Podstawowa im. ppłka Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy

62-130 Gołańcz, ul. Klasztorna 3

Gimnazjum im. dra P. Kowalika w Gołańczy
Szkoła Podstawowa im. Ppłka W. Kowalskiego w Gołańczy